Hergis Skënderaj

Picier

Brief info

Picajoli Hergis Skënderaj, me një eksperiencë 9-vjeçare do t’ju mundësojë të eksploroni shumëllojshmërinë e picave sipas traditës së vjetër italiane.

Picieri Hergis Skënderaj, me një eksperiencë 9-vjeçare do t’ju mundësojë të eksploroni shumëllojshmërinë e picave sipas traditës së vjetër italiane.

Call Now Button